ردیفشرح خدماتقیمت (تومان)توضیحات تکمیلی
1هزینه خدمات تشریفات cip595/000
2هزینه خدمات ویزا237/000
3هزینه خدمات به مستقبلین و مشایعت کنندگان237/000
4هزینه خدمات ویلچر و خدمات ویژه(lom)279/000
5هزینه خدمات حیوان خانگی300/000
6هزینه خدمات پارکینگورودی:50/000/هر ساعت:20/000به همراه ارزش افزوده
7هزینه ترانسفر تشریفاتی ولوو225/000
8هزینه ترانسفر ون مکسوس150/000
9هزینه ترانسفر تویوتا کمری125/000
10اتاق کنفرانسورودی 3 ساعت:327/000ساعت اضافی:100/000
11
اتاق وی آی پیورودی 3 ساعت:218/000ساعت اضافی:70/000
12سوئیت 6 ساعته یک نفره276/000
13سوئیت 12 ساعته یک نفره468/000
14سوئیت 24 ساعته یک نفره708/000
15سوئیت 6 ساعته دو نفره360/000
16سوئیت 12 ساعته دو نفره564/000
17سوئیت 24 ساعته دو نفره792/000
18سوئیت 6 ساعته سه نفره420/000
19سوئیت 12 ساعته سه نفره625/000
20سوئیت 24 ساعته سه نفره877/000اطلاعات مسیر رفت و برگشت


خدمات سفر


اطلاعات تماس ضروری

09911234597

IR460120000000005714785211