پشتیبان خرید آنلاین

۰۲۱-۴۴۸۹۳۱۸۹

آدرس

ایمیل پشتیبان

support@parsetourist.com

پشتیبان اضطراری (۲۴ ساعته)

۰۹۳۸-۱۲۴۶۴۹۸

مدیریت داخلی

تلفن دفتر مرکزی

۰۲۱-۴۶۰۴۴۲۱۸

شماره واتس اَپ

۰۹۰۲-۱۲۳۴۵۹۷۰

شماره تلگرام

۰۹۳۸-۱۲۴۶۴۹۸

تماس آنلاین با پشتیبان حامیان